Produkter Tjenester Meny
VB-Rørlegger monterer blandebatteri

Om oss i Kviteseid Rørhandel

Vi er medlem av rørleggerkjeden VB og Rørentreprenørene Norge (tidligere NRL) og har solid fagkompetanse. I tillegg til egen butikk med stort varelager.  

Godkjenninger, sertifiseringer og kurs

Våre medarbeidere innehar bred kompetanse som er relevant for de arbeidsoppgavene vi utfører, og vi oppdaterer stadig med ny kunnskap gjennom ulike sertifiseringer og kurs. 

Vår bedrift har følgende godkjenninger:

 • Godkjent lærebedrift
 • Medlem i Rørentreprenørene Norge
 • Sentral godkjenning
 • Sertifisert varmepumpeinstallatør
 • Varmearbeider

Vi har medarbeidere med følgende sertifiseringer og kurs:

 • ADK1-sertifikat
 • Autorisert montør luft/luft varmepumpe
 • Fagbrev industrirørlegger
 • FG-900 sprinklerkurs for montering og vedlikehold
 • F-gass forordningen (EF)
 • HMS
 • Installering av Aquatherm red pipe sprinklersystem
 • Kompetansebevis Plan og bygningslov
 • Mapress/Mepla KPK bevis
 • Svennebrev rørleggerfaget
 • Våtrom

Litt om historikken til Kviteseid Rørhandel 

Henry Lunde (f. 17.09.52) startet opp mai 1983 for Statkraft. Han begynte å arbeide fra garasjen hjemme i 1985 med sanitær, og hadde en rørlegger i arbeid. Lunde var på Statkraft sammenhengende i fem år. I 1987 åpnet han butikk på Mylletomta.

2004: Halvor Solberg kjøpte 50% av aksjene til Henry Lunde

2005: Margit Råmunddal kjøpte 35% av aksjene til Henry Lunde 

2006: Margit Råmunddal overtok som daglig leder etter Henry Lunde fra januar. I november kjøpte hun resten av aksjene til Henry Lunde (15%).

2018: Margit kjøpte aksjene til Halvor Solberg i desember og eier i dag 100% av selskapet.