Varmeteknisk kompetanse er viktig

Når du skal velge metode for oppvarming, er det viktig at rørleggeren har den rette kompetansen.

Riktig og oppdatert kompetanse er nøkkelen til riktige valg.

Vi kan dimensjonering, oppbygging og riktig montering av vannbårne varmeanlegg.

Vi kan utføre følgende:

  • Forenklet beregning av varmebehov
  • Dimensjonering av rørledninger, varmepumper og komponenter i et vannbårent varmeanlegg
  • Igangkjøring, innregulering og feilsøking på vannbårne varmeanlegg og varmepumper
  • FDV, overlevering og reklamasjonshåndtering

Kviteseid Rørhandel AS har rørleggere med oppdatert kunnskap om vannbårent varmeanlegg.